Melissa Vermeule

Melissa Vermeule

Het Landgoederenhart

Melissa Vermeule woont al vier jaar in de Haagse Beemden in Breda en kent nog niet alle leuke plekken in de wijk. Het viel haar op dat ze daardoor niet zo snel contact krijgt met de andere bewoners. Dat gegeven werd het uitgangspunt voor haar afstudeerproject.

“De Haagse Beemden is een grote wijk gelegen ten noordwesten van Breda. Door middel van observaties, het bijwonen van bijeenkomsten en het aanspreken van bewoners, ben ik achter de positieve en negatieve eigenschappen van de wijk gekomen. Hieruit kwamen de volgende punten naar voren: het is een groene wijk met in het midden een natuurgebied van 130 hectare; de kernen in de wijk worden gescheiden door een ontoegankelijk natuurgebied; en er is geen centraal punt om elkaar te ontmoeten. De drie grote woonkernen van de wijk worden onderling gescheiden door een groot natuurgebied:
de Landgoederenzone.
Mijn ontwerp verbindt de drie woonkernen met elkaar. Na het stedelijk analyseren van de wijk op de onderdelen wonen, wegen, water en natuur, ontstaat er een centraal gebied, het hart van de wijk, midden in de landgoederenzone. De bewoners ontmoeten elkaar in dit hart via drie afzonderlijke looprouten. Tijdens de wandeling staat het contact met en het uitzicht op het landschap centraal. Zo verschillen de drie paden van niveau: onder het gras, gelijk met het gras, en boven het gras. Ook het uitzicht is door middel van een kijkvenster opgedeeld in: met de voeten op de grond, tegen de
boomstammen aan, tegen de boomtoppen aan en over de boomtoppen heen. Uiteindelijk ontmoeten de bewoners elkaar op een verhoogd plein met een bijzonder uitzicht over de landgoederenzone. Ieder pad naar het Landgoederenhart heeft zijn eigen houtsoort (Western Red Cedar, Afrormosia en eik) en eigen kleur, om de verwikkeling van de drie paden te benadrukken.”

Contactgegevens:

Naam: Melissa Vermeule
Academie: AKV St. Joost, Breda
Presentatieboek Landgoederenhart

  • Date 15 september 2017
  • Tags Genomineerden

Related Projects