Jolanda Oudshoorn

Jolanda Oudshoorn

Een nieuw kantoorconcept

In de huidige prestatiesamenleving komt een burn-out steeds vaker voor. Jolanda Oudshoorn vroeg zich af of interieurarchitectuur de kans op een burn-out kan verkleinen en bedacht voor haar afstuderen een nieuw kantoorconcept.

“Door de hoge werkdruk en mijn perfectionisme kon ik het werk tijdens mijn studie niet loslaten. Ik maakte veel to do-lijstjes. Deze hielpen me om inzicht te krijgen, maar zorgden niet voor rust in mij hoofd. Ik was soms bang een burn-out te krijgen. Voor mijn afstuderen vroeg ik mij af of ik een kantoorconcept kon ontwerpen dat de kans op een burn-out verkleint. Om dit kantoorconcept te ontwikkelen, heb ik eerst onderzoek gedaan naar een burn-out. Wanneer krijgt iemand een burn-out? Hoe kan een burn-out voorkomen worden? De antwoorden op deze vragen waren het startpunt voor het ontwerpproces.
Mijn ontwerp is verdeeld in drie zones. Deze verschillende zones zijn essentieel. Ze zorgen voor structuur en overzicht. Per zone heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar kleur, materiaal, verlichting en vorm.

De eerste zone betreft de individuele werkplekken. Lage wanden zorgen ervoor dat werknemers niet worden afgeleid als ze achter hun bureau zitten, maar dat ze wel overzicht hebben als ze staan. De tweede zone bestaat uit verschillende functionele ruimtes. Overleggen gebeurt in deze zone, zodat collega’s bij de eigen werkplek niet worden gestoord. De derde zone is de buitenruimte. Dit is een lange overdekte gang waar de temperatuur van buiten ervaren wordt. Door de natuur naar binnen te halen, wordt het buitengevoel gestimuleerd. Meer bewegen is een belangrijk aspect om de kans een burn-out te verkleinen en dat wordt gestimuleerd doordat je automatisch rondjes loopt. Door de voorspelbaarheid kan stress worden verminderd en wordt de productiviteit bevordert. De temperatuurverschillen tussen de drie zones zorgen ervoor dat werknemers alert blijven. In de tussenruimtes kunnen werknemers zich voorbereiden op een gesprek of op het werk dat komen gaat, maar ze kunnen daar ook het werk afsluiten voordat ze naar huis gaan.”

 

 

 

Contactgegevens:

Name: Jolanda Oudshoorn
Academie: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle
Portfolio Jolanda Oudshoorn

Volg Jolanda op Instagram
Linkedin

  • Date 17 september 2017
  • Tags Genomineerden

Related Projects